STP

STP är en intresseförening för ST-läkare inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, beroendemedicin och äldrepsykiatri. STP arbetar för att förbättra utbildningen för blivande specialistläkare inom dessa specialiteter.

STP hette tidigare Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri (SLUP); det nya namnet ST-läkare i Psykiatri antogs vid föreningens årsmöte i januari 2016. Föreningen har sitt ursprung i SPF-ST, den delsektion av SPF som bildades 2005 på initiativ av leg läkare Peder Björling, och som riktade sig till ST-läkare.

I STP välkomnas alla ST-läkare inom de psykiatriska specialiteterna, samt andra utbildningsläkare som arbetar inom psykiatrin och/eller har ett psykiatriskt intresse (exempelvis vikarierande underläkare efter legitimation innan ST-tjänst och läkare som gör psykiatri-AT). 

Du blir medlem i STP genom att anmäla dig till respektive moderförening.

STP bevakar utbildnings- och rekryteringsfrågor, arrangerar årligen en utbildningskonferens för ST-läkare, arbetar för kliniska och akademiska nätverk och samarbetar med moderföreningarna för specialistläkare: 
- SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen),
- SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri),
- SRPF (Svenska Rättspsykiatriska Föreningen),
- SFB (Svensk Förening för Beroendemedicin),
- SFÄP (Svensk Förening för Äldrepsykiatri).